آدرس :
شعبه 1 : مشهد - چهار راه شهداء - نمایشگاه وفروشگاه صنایع دستی در مجموعه فرهنگی باغ موزه ی نادرشاه 
شعبه 2 : مشهد - بزرگراه بابانظر - ابتدای بلوار شهید آوینی - بازار بزرگ ملل -طبقه +1 بازارچه صنایع دستی تاج محل
شماره تماس :

09153408600
09226250583

051-32281518
051-32505369