باسلام برشما همانطورکه ملاحظه میکنید ازابتداءبرآنیم که این سایت برای شما ورفع نیازهای مادی ومعنوی شماطراحی وبارگذاری گردد لذاهرآنچه داریم وتجربه 40ساله خودراکه دربیش از300نمایشگاه داخلی وخارجی که دارای نشان ملی مرغوبیّت کالا به همراه دوستان وهمکاران عزیزم بدست آوردیم دراختیارمارکت شما قرار میدهیم که  شما وما درکناریکدیگرنیازهای خودرا بصورت بردبرد برطرف سازیم .

 

 

برای اهداف بلند مرتبه واعلاء برای شما ازتجارب 40ساله خودبهره گرفته تابتواندهرآنچه شما میخواهیدفراهم آورد. پس باخیالی آسوده برای شما مفتخریم خدمتگذارباشیم. افتخارعضویت ومدیرعاملی اتحادیه شرکتهای تعاونی صنایع دستی استان خراسان رضوی – مدیرعامل شرکت تعاونی پارینه سنگی – مدیرعامل شرکت آریاصادرات سلطان هشتم – مدیرعامل شرکت صادرات واردات Восьмое солнце  در روسیه – عضو سهامدار ومؤسس شرکت سگیزسی سلطان وتجربیات فراوانی در تولیدات – توزیع – بیزنس وفروش – صادرات -  واردات – آموزش – مابهترین ها را در مارکت شما برایتان هدیه آورده وخواهیم آورد.


ما بدنبال میلیون ها کالا برایتان خواهیم بود.