مقاله سنگ فیروزه نیشابور

سنگ فیروزه نیشابور – neyshabour Turquoise

زیباترین و ارزشمندترین فیروزه جهان را در ایران و معادن روستای معدن در شهر فیروزه‌ نیشابور در  خراسان بزرگ میتوان یافت.قدمت این معدن قریب به هفت هزار سال است.

ادامه مطلب

درجه‌بندی و ارزیابی

درجه‌بندی و ارزیابی گوهرها-Grading and evaluation

درجه‌بندی و ارزیابی گوهرها درجه بندی و ارزیابی گوهرها را میتوان حتی پیش از بیرون کشیدنشان از دل زمین شروع کرد. در بعضی از مناطقِ گوهر ...

ادامه مطلب