مقاله آماده سازی دیگ سنگی

دیگ سنگی (دیزی سنگی) یا هرکاره

آشنایی با دیگ سنگی خراسانی

دیزی های سنگی مشهد از جنس سنگ‌های معدنی سرپانتین هستند که از معادن اطراف مشهد استخراج می شوندو سالم ترین و طبیعی ترین ظروف طبخ غذاهای آبدار در دنیا به شمار می روند.

مقدمه:
دیگ های سنگی مشهد که به دیزی سنگی را هرکاره هم معروف‌اندقدمتی دیرینه و هزاران ساله دارند. ویژگی مهم این سنگ تحمل حرارات زیاد و طولانی مدت است.
در معادن جنوب مشهد این سنگ که بنام سرپانتین نرم هم شناخته شده، استخراج می‌شود و بصورت بلوکه‌هایی در اختیار کارگاه قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب