سنگ, سنگ‌های قیمتی, صنایع دستی

کانی‌ها02-What is a mineral

کانی‌ها۲

طبقه‌بندی کانی‌ها (قسمت دوم)

سـولفات‌ها

کانی‌های سولفاتی ساختاری بلورین و متشکل از چهار اتم اکسیژن و یک اتم گوگرد در مرکز دارند که با یک یا چند فلز با شبه فلز ترکیب شده است. باریت، سلستین و آلاباستر که نوعی  گچ کانی سولفاتیاست از جمله نمونه هایی از سولفات‌ها هستند.

سولفید‌هـا

کانی های سولفیدی کانیهایی هستند که در آنها گوگرد یک یا چند فلز ترکیب شده است خیلی از سولفیدها رنگهایی درخشان،سختی کم و چگالی نسبی زیادی دارند. پیریت، مارکاسیت و اسفالریت جزو سولفیدها هستند.

اکسـیدها

کانی های گروه اکسیدها محصول ترکیب اتمهای اکسیژن با یک فلز یا شبه فلز هستند اکسید آلومینیم یا کردانوم یاقوت سرخ و یاقوت کبود در این گروه قرار میگیرند اسپینل که اغلب با یاقوت اشتباه گرفته میشود هماتیت و روتیل هم از دیگر گوهرهای این گروه هستند.

فسفات‌ها

این کانی‌ها را به سبب شباهت ساختارهای بلورینشان در یک گروه قرار داده ایم در همه ی کانی‌های فسفاتی فسفر و اکسیژن با نسبت ۱ به ۴ با هم ترکیب شده اند. امبلیگنیت، آپاتیت و فیروزه نمونه هایی از گوهرهای فسفاتی هستند.

سيليكات‌ها

همه ی سیلیکات ها از اتمهای سیلیکن و اکسیژن ساخته شده اند: یک اتم سیلیکن مرکزی و آرایشهای گوناگون چند اتم اکسیژن پیرامون آن. سیلیکاتها بسته به آرایش ساختاری اتمهایشان به زیر گروه هایی تقسیم میشوند. همان طور که در پایین میبینید، خود زیر گروه اینوسیلیکات ها هم به دو گروه کوچکتر تقسیم میشود. بسیاری از گوهرها، مثل کوارتز و تورمالین جزو سیلیکاتها هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *