درجه‌بندی و ارزیابی

درجه‌بندی و ارزیابی گوهرها-Grading and evaluation

درجه‌بندی و ارزیابی درجه بندی و ارزیابی گوهرها را میتوان حتی پیش از بیرون کشیدنشان از دل زمین شروع کرد. در بعضی از مناطقِ گوهر خیز، نق...

ادامه مطلب