هماشیر یا همای دوسر

هماشیر یا همای دوسر

هماشـــیر یا همای دوســر
پرسش مرکزی در این نوشتار تفاوت و شباهت‌های میان این دو نماد است که به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم.

برای نخستین بار در جیرفت بود که همای به نمادی کلیدی و پرتکرار بدل شد.

یکی از مشهورترین نمودهای همای دوسر، به سرستون‌های تخت جمشید مربوط می‌شود که به خاطر داشتن گوش و یال به همای هستند و نه عقاب. با این حال تنه و دستانی همچون شیر دارند و بنابراین هماشیر را نشان می‌دهند.

نکته‌ی مهم درباره‌ی این سرستون‌ها آن است که اگر از روبرو نگریسته شود، به نقش همای دوسر شباهت پیدا میکند، که تیرک
سقف را در میان هی دو سر خویش جای داده است.

ادامه مطلب

سفالینه‌های لعابی

سفالینه‌های لعابی

در اواخر قرن ششم هجری در دوران پایانی سلجوقیان هنر سفالگری ایرانیان به عالی ترین مرحله‌ی خود نائل شد.

این هنر با شور و شوق خاص و قدرت ابداع دائم، سبک‌های گوناگون حیرت آوری به وجود آورد که با تمام تحولات عمده روح ملی منطبق بود و با ظرافت و دقت کامل مراحل جدید تجربه ها و روابط جدید فرهنگی و قواعد و سنن تازه را جلوه می داد، و در عین حال رسوم باستانی را محفوظ میداشت.

ادامه مطلب

صورتهای فلکی

صورت فلکی – Astrological sign

با مرور نام و نشان ماه‌‌‌ها، روشن می‌‌‌شود که در ایـران‌‌‌زمین سنت‌‌‌های گوناگونی برای رمزگذاری ۱۲ ماه وجود داشته است. سکاها با نمادهای جانوری، زرتشتیان با کلیدواژگان دینی، هخامنشیان با کارکردهای کشاورزانه و مزدکیان با برشمردنِ افعال خداوند، ماه‌‌‌های خود را می‌‌‌شمرده‌‌‌اند.

ادامه مطلب

نشان فروهر

نماد فروهر

نشان فروهر، چه چیزی نیست؟!
یک اشتباه رایج در نشانه شناسی هنر ایران باستان
کندوکاو در نشانه‌های بومی تمدنهای باستانی و نمادهای هنری و دیرینه‌ی آنها، همواره یکی از بغرنج‌ترین و پیچیده‌ترین پژوهشهای باستانشناسی به‌ شمار می‌رفته است.

ادامه مطلب