بازنمایی شاهکارهای هنر ایران زمین را در بستر زمان می‌توان در آثار صنایع دستی ایران مشاهده کرد که برآمده از اندیشه و هنر پرورده و صیقل خورده‌ی اقوام مختلف ایران زمین است.

نمایش 1–12 از 244 نتیجه

بازنمایی شاهکارهای هنر ایران زمین را در بستر زمان می‌توان در آثار صنایع دستی ایران مشاهده کرد که برآمده از اندیشه و هنر پرورده و صیقل خورده‌ی اقوام مختلف ایران زمین است. تبلور هنر اقوام ایرانی که در دسترس ما است با زندگی و فرهنگ مردمان ما ارتباط نزدیک دارد. هنر با زندگی پیوسته بوده و هر هنری از هنر دیگری مشتق می‌شود. هنر ایرانی که در صنایع دستی آن متبلور شده بر تزیین مبتنی است و این میدان عظیم ریزه‌کاری های بس فراوانی دارد که درک آنرا لایه لایه و زمان بر میسازد.